CÔNG TRÌNH /
Tin mới nhất

CÔNG TRÌNH LỚN


Tháng 9

Nhà máy sản xuất sơn Orient chi nhánh Thái Nguyên

Đi vào hoạt động ngày 18 tháng 9 năm 2020 Tại Số 01, Tổ 02, Đường Bến Oánh, Thành Phố Thái Nguyên. Việt Nam Công ty ORIENT – thành lập từ 1999 là một Công ty chuyên sản xuất trong lĩnh vực vật liệu hóa xây dựng tại Việt Nam. Sản phẩm bao gồm các loại sơn, chất phủ bề mặt, bột trám joint và keo dán gạch của ORIENTphát triển dựa trên các ứng dụng mới nhất trong công nghệ vật liệu hóa xây dựng. Sản phẩm sơn của ORIENT sản xuất đạt tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5960 : 1993 và TCVN 7239 : 2003 công nhận. Hệ thống nguyên vật liệu của ORIENT được cung cấp bởi các tập đoàn hóa chất nổi tiếng trên thế giới. Tại Việt Nam, ORIENT có trụ sở chính tại TP.HCM và có trên 1.000 đại lý lớn nhỏ, trải rộng khắp đất nước.


Công trình tâm linh

CÔNG TRÌNH NHÀ DÂN


18 September

CÔNG TRÌNH NHÀ DÂN18 September

NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN ORIENT CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN.

Đi vào hoạt động ngày 18 tháng 9 năm 2020 Tại Số 01, Tổ 02, Đường Bến Oánh, Thành Phố Thái Nguyên. Việt Nam

Ban lãnh đạo
18 September

NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN ORIENT CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

Công ty ORIENT – thành lập từ 1999 là một Công ty chuyên sản xuất trong lĩnh vực vật liệu hóa xây dựng tại Việt Nam. Sản phẩm bao gồm các loại sơn, chất phủ bề mặt, bột trám joint và keo dán gạch của ORIENTphát triển dựa trên các ứng dụng mới nhất trong công nghệ vật liệu hóa xây dựng. Sản phẩm sơn của ORIENT sản xuất đạt tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5960 : 1993 và TCVN 7239 : 2003 công nhận. Hệ thống nguyên vật liệu của ORIENT được cung cấp bởi các tập đoàn hóa chất nổi tiếng trên thế giới. Tại Việt Nam, ORIENT có trụ sở chính tại TP.HCM và có trên 1.000 đại lý lớn nhỏ, trải rộng khắp đất nước.

  • SƠN NỘI THẤT
  • SƠN NGOẠI THẤT
  • SƠN NỘI THẤT CHẤT LƯỢNG CAO
  • SƠN NGOÀI TRỜI BÓNG MỜ
  • SƠN LÓT CHỐNG KỀM
  • CÁC SẢN PHẨM DẠNG BỘT
18 September

NHÀ MÁY SẢN XUẤT SƠN ORIENT CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN.

Công ty ORIENT – thành lập từ 1999 là một Công ty chuyên sản xuất trong lĩnh vực vật liệu hóa xây dựng tại Việt Nam. Sản phẩm bao gồm các loại sơn, chất phủ bề mặt, bột trám joint và keo dán gạch của ORIENTphát triển dựa trên các ứng dụng mới nhất trong công nghệ vật liệu hóa xây dựng. Sản phẩm sơn của ORIENT sản xuất đạt tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản JIS K 5960 : 1993 và TCVN 7239 : 2003 công nhận. Hệ thống nguyên vật liệu của ORIENT được cung cấp bởi các tập đoàn hóa chất nổi tiếng trên thế giới. Tại Việt Nam, ORIENT có trụ sở chính tại TP.HCM và có trên 1.000 đại lý lớn nhỏ, trải rộng khắp đất nước.